"Ардастрой" ЕООД - Официална Страница

 

"Ардастрой" ЕООД е търговско дружество, което осъществява своята дейност на вътрешния пазар с национален обхват. Фирмата има строително производство при пълен вътрешно затворен цикъл на:

Фирмата е първата частна строителна фирма в град Кърджали, и към момента вече развива дейността си в цялата страна.

Мисия на фирмата

Мисията на фирмата е да разширява гамата на предлаганите продукти и да достига по-голям брой корпоративни и крайни клиенти, но същевременно да отстоява вече утвърдените високи професионални стандарти, цени без конкуренция, кратки срокове на изпълнение, уникален фирмен стил на работа.

Към настоящия момент фирмата реализира проект "Ардастрой" ЕООД - "Конкурентноспособност и развитие чрез технологична модернизация", финансиран от ОП "Развитие на конкурентноспособността на българската икономика", бюджетна линия 2007BG161PO003/2.1.1-01/2007. По този проект бе доставено специализирано високотехнологично оборудване: бетонов център и автоматизирана поточна линия за производство на бетонови изделия.

С успешното изпълнение на проекта бе постигната напълно общата му цел - повишаване на конкурентноспособността в "Ардастрой" ЕООД, чрез закупуване на ново висококачествено оборудване и модернизация на управлението. Проектът помогна за разширяването и по нататъшното присъствие на фирмата на строителния пазар. Закупеното оборудване позволи на фирмата да изпълни основните си планове - да отговори на конкурентния натиск и да увеличи своя пазарен дял.

 

 

 

Продукти

Продукт 1

Унипаваж - Бехатон, детайлна информация за продукта можете да намерите като разгледате

Продукт 2

Паркинг Елемент - Решетка, детайлна информация за продукта можете да намерите като разгледате

Продукт 3

Унипаваж - Паве, детайлна информация за продукта можете да намерите като разгледате

Завършени Проекти

Продукт 1

Подробности относно всеки завършен проект можете да научите разглеждайки нашето портфолио

Продукт 2

Подробности относно всеки завършен проект можете да научите разглеждайки нашето портфолио

Продукт 3

Подробности относно всеки завършен проект можете да научите разглеждайки нашето портфолио

Партньори